If you are new to Salesmatrix, or are wanting to get the most out of this powerful tool. why not take a short 'Walk-through' to familiarize yourself with some of its capabilities.

Yüklemeyi tamamladıktan sonra, Salesmatrix V4'ü başlatın (Programlar menüsünden /Başlat).

Daha önce açılmış veri kümeleri olmadığı için seçim listesi boş olacaktır, bu yüzden Veri Konumları düğmesine tıklayın. "HealthSnax_Demo" adlı bir dizini göreceksiniz. Bu klasörü açın ve "smatrix.DBC" isimli dosyayı seçin".

Salesmatrix veri kümesini açacak ve ilk ekranda Dönemlerine göre Ürünler görüntülenecektir. Tanıtım şirketi, vitamin, sağlık ürünleri ve kozmetik ürünleri satan toptan bir şirkettir.
Griddefns

Tablo

Ekranda, menünün altındaki renkli bir araç çubuğu, "Kategoriler" başlığının bulunduğu bir kenar çubuğu, solda listelenen Ürün adları içeren ızgara ve üstte listelenen Aylık dönemler göreceksiniz..
Bu 'Izgara' Salesmatrix etkinliğinin merkezidir. Salesmatrix'e çok az veri girildiğinden, arayüz fare merkezli olacak şekilde tasarlanmıştır. Aşağıdaki fare eylemleri veri göstergesine yardımcı olur:

Sütun Başlıkları: tıklatıldığında sütunlar yukarıdan aşağıya doğru sıralanır ve sonraki tıklamada tam tersi aşağıdan yukarıya doğru sıralanır.
Hücreler: bir veri hücresine çift tıklamak, hücresel sonuçların diğer boyutlarını ortaya çıkarmak için verilerin ardına iner, bu durumda ürün satışında Müşteriler ve Satış Görevlilerini de kapsar. br /> Toplam Sütun: Bir satırda çift tıklama toplamı, sütunları sayfanın en yüksekten en düşüğe doğru sıralar.
Satır Başlıkları: Ürün açıklamasının üzerine çift tıklamak, ürünle ilgili daha fazla bilginin hesaplanıp görüntülenebileceği bir Ürün bilgisi ekranı başlatır.
Kenar Çubuğu Kategorileri. Bir kategori başlığına tıklamak (örn. Tür), ürünleri tabloya yazarak özetleyecektir. Kategori başlığını genişlettikten sonra, bir kategori öğesine tıklayarak tabloyu yalnızca bu ürünleri gösterecek şekilde filtreleyebilirsiniz.

Kenar çubuğunun altında, Salesmatrix verilerinin üç anahtar boyutuna karşılık gelen üç filtre vardır - Müşteriler, Satış temsilcileri ve Ürünler. Salespersons düğmesine tıklayın ve sonra kenar çubuğunda oluşturulan listedeki isimlerden birini seçin. Tablo değişimini ve sadece bu satış temsilcisi tarafından satılan ürünleri göreceksiniz.

Tablodaki fareye sağ tıklandığında, görüntülenen görünümde ve görüntülenen boyutlarda tablo görünümünün değiştirilmesine olanak veren kullanışlı bir menü açılır. Değerler başlığı altında, 'kenar boşluğu' veya 'üniteler'i seçin ve tablodaki değerleri seçilen değere değiştirin. Bu geçişin geri kalanı için Gelir’e dönün.

Salesmatrix ortamını, “Müşteri, Dönemde Satış Temsilcisinden Ürün satın alır” iş denklemini yansıtan bir veri kümesi olarak düşünün ya da
Müşteri x Ürün x Satış Personeli x Dönem. Tabloda, bu dört boyuttan herhangi ikisini görüntüleyebiliriz ve her biri, mevcut veri kümesi içindeki sonuçların benzersiz bir perspektifini sunar.

To demonstrate this from the right-click menu choose 'Products by Salespersons'. You will see the grid dimensions change. Products will be listed down to the left of the grid, one per row, and across the top of the grid, Salespersons are displayed in the columns.

Gridmenu
Trafficlight _off 24 Araç çubuğundaki trafik ışığı simgesine tıklayın.Açılan tabloda trafik ışığı renklerini göreceksiniz. Bu renklerin, tablodaki veri desenlerini anlamada nasıl yardımcı olabileceğini anlamak için, ikinci sütun başlığına(‘Toplam’ sözcüğüne) iki kez tıklayın .Çok satılmış ürün,tablonun en üstünde olmalı ve tablo genelinde karşılaştırmalı satış desenlerini göreceksiniz.Daha açık bir renk (sarı) veya toplam sütunun koyu yeşil olduğu bir hücrede kırmızı, satış elemanının bu ürün için genel satış modelini / oranını takip etmediği anlamına gelir.
Sağa tıklayın ve dönem bakımından satış elemanını seçin. Burada tabloda trafik ışıkları renginden oluşan yeni bir desen göreceksiniz. Koyu yeşil renge sahip hücreler belirli satış elemanının iyi bir ay geçirdiğini gösterir.

Zekanın derinlikleri

Satış görevlisi o ay hangi müşterilere neler sattı?Hücrenin üzerine çift tıklayın. Hücre Ayrıntıları ekranı, tabloda görüntülenen sonuçların arkasında ne olduğunu gösterir. Ek sekmeler diğer boyutun detaylarını gösterir.(Örn:Eğer ekrandaki tabloda döneme göre satış elemanını görüntülüyorsanız,satış yapılan müşterileri ve hangi ürünlerin satıldığını listelenecek.)

  Hücre Detayları ekranının alt kısmında, bilginin görüntülenmesini sağlayan butonlar göreceksiniz:
Printer 16 printed,
Copy 16 copied and pasted into other programs,
Mail _out 16 emailed, or
Text _code _colored 16 reported in an HTML format.

Hücre detayları ekranını kapatın.

Double-clicking on the row descriptions in the first column of the grid can access Customer, Product and Salesperson intelligence centres. Tablonun ilk sütünundaki satır açıklamalarına çift tıklayarak, Müşteri,Ürün ve Satış elemanı zekası merkezlerine erişebilirsinizSatır tipine bağlı olarak, olası fırsatları göstermek için bir dizi farklı seçenek vardır.

Buradaki bilgileri keşfedin ve yoğun bir Satış müdürünün Satış ekibine sorunları ve fırsatları iletmesi için mükemmel bir yol olan doğrudan e-postaya gönderilebileceğini unutmayın!

Tabloda sağa tıklayın ve görünümü Döneme göre Müşteriler olarak değiştirin.Diğer bilgilerin arasında müşteri merkezi de görüntülenebilir.

  • Bir müşterinin geçmişte satın aldığı ürünler sadece son zamanlarda aldıkları değil,
  • Aynı sınıftaki diğer müşterilerin de neler satın aldığı ve
  • genellikle satın alınan ürünlerle aynı zamanda satın alınan ürünler.
Cust Intell Click

Son zamanlarda satılmayan ürünler gibi Satış Temsilcisi merkezinde, geçtiğimiz aylarda satılmayan müşterilerin bir listesi görüntülenebilir.

Zeka ekranını kapatın.

Araç Çubuğu

Excel 24
Printer 24 Text _code _colored 24
Mail _out 24
Bütün tablolar Excel’e aktarılabilir. Excel sembolüne tıklayın ve mevcut tabloyu bu programda görüntüleyin.Other output from the grid can go to Printer, HTML and directly to your email.Ayrıca tabloyu çıktı olarak Yazıcıya,HTML’e ve direk epostanıza aktarabilirsiniz
Calendar _preferences 24
Calendar 24
Standart dönemler başka bir özel dönem tipine de değiştirilebilir.Dönem uzunlukları günlük, haftalıktan yıllığa kadar olabilir. Dönem ayarlarını değiştirmek için Takvim butonuna tıklayın, tabloda görüntülenecek alternatif süreleri seçmek için düz takvim butonuna basın.
Column -chart 24
Chart _row 24
Chart _col 24
Grafik üreten üç düğme vardır – bu yılla geçen yılı karşılaştıran , Satır ve Sütun Grafiği düğmeleri. İkincisi, grafik biçiminde tablodan bilgi sunmak için çok çeşitli seçenekler sunuyor. Bu düğmelerden birine tıklayarak grafik görünümünü açtıktan sonra, grafik ekranın sol alt kısmındaki 'Grafik Seçeneklerini Göster' düğmesine tıklayarak mevcut ekranın bitişiğindeki diğer satır veya sütunlara izin veren bir yan çubuk alanı açın ve ayrıca grafiğin ayarları ve tipi de değiştirilebilinir.
Gears _run 24 Grafik seçeneklerini keşfettikten sonra, grafik ekranını kapatın.
Salesmatrix'te ayrıca bazı özel piyasa değerlendirme rutinleri vardır. Araçlar menüsünden değerlendirmeyi seçin ya da araç çubuğundaki ikona tıklayın.
Değerlendirme etiketli açılır listeden 'Müşteriyi Tutma' seçeneğini belirleyin. Seçenekler alanında "Son 3 ay" başlıklı butona tıklayın. "Müşteriler Kategorisine Depola" başlıklı açılır menüde, sonuçların üzerine yazılabileceği bir müşteri kategorisi seçin.”Kullanılamaz” ya da “kullanılmamış” başlıklarınız varsa bunlar iyi adaydır. Ortalama satışlarınız 100'den azsa, 'Gelir değeri Eşik'te'ye uygun bir değer girin. Sonuçlar döndükten sonra, her bir kategoriye giren müşteri sayısını göreceksiniz. Değerlendirme ekranını kapatın. Tabloda sağa tıklayın ve dönemlere göre müşterileri seçin. Kenar çubuğunda, Tutma kelimesinin sağındaki küçük '+' işaretini tıklayın. Bu kategorileri genişletecek. Kaybedilen müşterileri görmek için ‘Kayıp’a tıklayın'.Son üç ay içinde sizden satın almayan müşterileriniz ve geçmişte ne kadar tutarlık alışveriş yaptıkları size sunulacak.
Data _gear 24 Satış ağı çerçevesinde, bir işletmenin tamamını veya yalnızca bir alt kümesini görebiliriz - örneğin bir satış temsilcisi, bir bölgeden müşteriler veya bir tür ürün. Yalnızca Chemist müşterilerinin bir alt kümesini oluşturmak için Dosya / Altküme Oluştur'u seçin..Müşterilerdeki ”Denkler”e tıklayınve Tipi ve Eczacıları seçin. Daha sonra seç tuşuna basın. Aşağıda ekranın sağında ‘Yeni Oluştur’ tuşuna tıklayın.’Evet’e tıklayarak yeni bir grup oluşturabilirsiniz,ardından yeni veri setine isim girin ,ör:’Eczacılar’. Artık Eczacı müşterileri tarafından yapılmış işlemleri içeren yeni bir veri setine sahipsiniz.Tabloda sağa tıklayın ve Müşterilere göre Ürünleri seçin.Böylece her eczacının satın aldığı ürünleri görebileceksiniz.
Focus 24 Bu sektördeki önemli ürünlere bakmak için araç çubuğundan Odak tuşunu seçin. Yatay ‘Müşteri’ kaydırıcısını en sağa (% 100’e) taşıyın ve ardından dikey 'Ürünler' kaydırıcısını % 20'ye (veya 25’e) sürükleyin ve ardından 'Odağı Göster' düğmesini tıklayın. Şimdi tablo seçilen odak setinden değerleri gösteriyor. Artık bu sektördeki var olan potansiyel fırsatları açıkça görebilirsiniz. Hangi müşterilerin bizden daha fazla satın alabileceğini görmenin en kolay yolu! Bu odak setini görüntülemeyi bitirdiğinizde, 'odaklanmamış' verilere geri dönmek için araç çubuğundaki odak düğmesine tıklamanız yeterlidir.
Data _new 24
Asıl veri kümesine dönmek için Dosyayı ve Yeniyi seçin.Şimdi iki veri seti seçeneği 'Chemists' ve 'Healthsnax' göreceksiniz. Tam orijinal sete dönmek için Healthsnax'ı seçin ve 'Tamam'ı tıklayın.

So there is a brief look at a few of the features and capabilities of Salesmatrix.Salesmatrix’in özelliklerine ve yapabildiklerine kısaca böyle göz atabilirsiniz. İncelenmeyen diğer yetenekler arasında bütçe oluşturma, Kategori değişiklikleri ve tablo gösterimleri yoluyla diğer fırsat analiz yöntemleri yer almaktadır. Bu işlevlerden bazıları yardımın 'Nasıl Yapılır' bölümünde ele alınmıştır, bu nedenle sizi bu bölümleri de incelemeye davet ediyoruz.

Ancak Salesmatrix’i incelemenin en etkili yolunu kendi verilerinizle başarabilirsiniz. İşletmenizle ilgili bir veri kümesine anında erişiminiz yoksa, verilerinizi Salesmatrix'e nasıl aktaracağınızı açıklayan bölümü inceleyin.Muhtemelen, verilerinizi içe aktarmanıza yardımcı olacak bir komut dosyası (içe aktarma kuralları kümesi) içeren bir muhasebe sistemi kullanıyorsunuzdurYazılım danışmanınıza danışın ya da En yakın Salesmatrix bayii ‘ye bakabilirsiniz. Emin değilseniz, Salesmatrix talep edin ve verilerinizi Salesmatrix'e nasıl en iyi şekilde alacağınızı bildirmekten mutluluk duyacağız.